کالای فیزیکی

عقربه‌ها همیشه غافلگیرم می‌کنند

عقربه‌ها همیشه غافلگیرم می‌کنند
کالای فیزیکی

عقربه‌ها همیشه غافلگیرم می‌کنند

۲۹۰٫۰۰۰۲۶۱٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نویسنده: الهه مهدی‌وشاره

تعداد صفحه: ۴۳۶ صفحه

آنها كه در چرخه بی‌پايان خشم و انتقام قرار می‌گيرند بالاخره روزى خواهند فهميد، يا زودهنگام و به موقع و يا ديرهنگام و بی‌حاصل. رسيدن به اين درک كه انتقام پايان دهنده خشمِ درون نيست نيازمند رشدى است كه از هر كس و در زمان درست نمی‌توان انتظار داشت اما آن كه تا پايان مسير را براى گرفتن انتقام می‌رود، بالاخره خواهد فهميد كه چيزى در درونش به آرامش نرسيده است.

شايد دو راهى انتقام يا گذر از آن، همان تفاوت ميان تصميم بر مبناى غريزه يا عقل است كه نتيجه‏‌اى كاملاً متضاد خواهد داشت. يكى نتيجه می‌گيرد با گذشت به صورت درست و مناسب به چرخه خشم پايان دهد و ديگرى دنبال خاموش كردنِ آتش درون با انتقام است، گرچه كسى نمی‌داند اين شعله‏‌هاى درونى آيا به اين روش واقعاً خاموش ميشود و آرام می‌گيرد يا نه؟!

نكته مهم در مورد كسى كه با گذشت به چرخه خشم و انتقام پايان می‌دهد آن است كه ارزشمندى كارش در آگاهى است و نه اجبار، يعنى آن كه با رسيدن به دركِ آگاهانه گذشت می‌كند و می‌بخشد و اين بسيار متفاوت است با آن كه از روى ضعف و ناتوانى می‌‏گذرد و سعى می‌كند فراموش نمايد. بخشيدن با آگاهى يعنى آرامش بيشتر و پايان دادن به زنجيره‏اى بی‌پايان از كينه كه از يكى به ديگرى سرايت مى‏كند و هيچ‏گاه به آرامش منتهى نمی‌شود.

به هر حال تمام اين حرفها يك سوى ماجراست و سوى ديگر آن قرار گرفتن در موقعيتى است كه بايد فكر كرد و تصميم گرفت: يا عاقلانه و با درک درست و يا احساسى و حتى غريزى، و تا زمانى كه در آن موقعيت قرار نگيريم همه اين‏ها فقط حرف و شعار است و نمی‌توان احكامى محكم در وصفِ منطقى بودن صادر كرد... اميدوارم هيچ‏كس در آن موقعيت قرار نگيرد ولى شايد در آن لحظات هيچ منطقى حكم‌فرما نباشد!

نويسنده ما در «عقربه‏‌ها هميشه غافلگيرم می‌كنند» با آفرينش موقعيت‏‌هايى از اين دست توانسته غافلگيرى لازم را به خواننده اثرش منتقل كند. قصه‌‏اى با روايت زندگى و عشق و انتقام كه تمام اتفاقاتش مثل زندگى واقعى جريان دارد و حاصل لحظه‏‌اى اتفاقى اما تأثيرگذار در سرنوشت قهرمانانش است.

انتخاب نام كتاب نيز از آن نكات متناسب با داستان است كه در همراهى با نويسنده به اين نكته پى خواهيد بُرد. پس همراهش شويد و از داستان‏‌سرای‌‏اش لذت ببريد!