کالای فیزیکی

از تبار لیلی‌ام

از تبار لیلی‌ام

از تبار لیلی‌ام

۴۹۵٫۰۰۰۴۴۵٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

نویسنده: پروانه شفاعی

نوبت چاپ: ۴

تعداد صفحه: ۸۲۸ صفحه

شابک: 97862273610108

مروری بر کتاب:

امروز با داستانى روبرو هستيم پُر از فراز و فرود: از عشق‏هاى جوانى تا تجربه‏هاى خام دستانه از عشق، از ايمان بى‏پشتوانه و احساسى به آدم‏ها تا امتحانى كه آنان در زندگى واقعى پَس مى‏دهند و چهره پنهان شده خويش را نشان مى‏دهند. قصه‏اى كه جريانش از نسل‏ها به هم ادامه مى‏يابد و تأثير زندگى امروز آدم‏ها را بر فرداى فرزندان نشان مى‏دهد. قهرمانان داستان نيز مثل همه ما گاهى فراموش مى‏كنند كه خواسته‏ها را بايد در ظرف زمان ببينند و به تاريخ مصرف آن توجه كنند تا مشمول بى‏ارزشى آن آرزو نگردند. قصه‏گوى امروز ما را مى‏شناسيد و با آثارش آشنا هستيد، پس بدون شك اين كار او را نيز خواهيد پسنديد و ترديد ندارم آن حس لازم در رمان را از آن خواهيد گرفت.