آيا «زندگي» را «زندگي» کرده ایی؟

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

به دنبال خدا نگرد
خدا در بيابان هاي خالي از انسان نيست
خدا در جاده هاي تنهاي بي انتها نيست
به دنبالش نگرد
خدا در نگاه منتظری است که به دنبال خبري از توست
خدا در قلبي است که براي تو مي تپد
خدا در لبخندي است که با نگاه مهربان تو
جاني دوباره مي گيرد
خدا آن جاست ... در جمع عزيزترين هايت
خدا در دستي است که به ياري مي گيري
در قلبي است که شاد مي کني
در لبخندي است که به لب مي نشاني
خدا در بتکده و مسجد نيست
گشتن ات زمان را هدر مي دهد
خدا در عطر خوش نان است
خدا در جشن و سروري است که به پا مي کني
خدا را در کوچه پس کوچه هاي درويشي و دور از انسان ها جست و جو مکن
خدا آن جا نيست
او جايي است که همه شادند
و جايي است که قلب شکسته اي نمانده
در نگاه پرافتخار مادري است به فرزندش
در نگاه عاشقانه زني است به همسرش
بايد از فرصت هاي کوتاه زندگي، جاودانگي را جست
زندگي چالشي بزرگ است
مخاطره اي عظيم
فرصت يکه و يکتاي زندگي را
نبايد صرف چيزهاي کم بها کرد
چيزهاي اندک که مرگ، آنها را از ما مي گيرد
زندگي را بايد صرف اموري کرد که
مرگ نمي تواند آن ها را از ما بگيرد
زندگي کاروان سرايي است که شب هنگام
در آن اتراق مي کنيم
و سپيده دمان از آن بيرون مي رويم
فقط چيزهايي اهميت دارند
که وقت کوچِ ما از خانه بدن، با ما همراه باشند
همچون معرفت بر خداوند و به خود آيي
دنيا چيزي نيست که آن را واگذاريم
دنيا چيزي است که بايد آن را برداريم
و با خود همراه کنيم
سالکان حقيقي مي دانند که همه آن زندگي باشکوه
هديه اي از طرف خداوند است
و بهره خود را از دنيا فراموش نمي کنند
کساني که از دنيا روي برمي گردانند
نگاهي تيره و يأس آلود دارند
آن ها دشمن زندگي و شادماني اند
خداوند زندگي را به ما نبخشيده است تا از آن روي برگردانيم
سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسيد:
آيا «زندگي» را «زندگي کرده ایی؟

خواندن 5762 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « نه مرادم، نه مريدم همراه با حافظ »

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید