اول ـ همان‌گونه که در منشور فعالیت شادان آمده است، همراهی با مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه را یکی از وظایف خود می‌دانیم.
دوم ـ حداقل کاری که به‌عنوان وظیفه بر خود لازم می‌شماریم، ایجاد ارتباط مناسب میان خوانندگان شادان با این گروه سازمان‌هاست.
سوم ـ انتشارات شادان در زمان انتشار هر کتاب، مشخصات و طریق یاری‌رسانی به این مؤسسات را در کتاب‌های خود منتشر می‌نماید.
چهارم ـ علی‌رغم تعدد مؤسسات خیریه که همگی در حد خود زحمت فراوانی را متقبل می‌شوند، انتشار شادان افتخار همراهی با برخی از ایشان را دارد که در ادامه معرفی می‌گردند.
از اینکه انتشارات شادان را امین خود می‌دانید سپاسگزاریم و امیدواریم همراهی شما خوبان با این مؤسسات، ما را نیز در این امر خیرخواهانه دخیل سازد.

رودررو با چالش گرسنی

خواندن 9205 دفعه