داستان امروز ما روايت كسى است كه تجربيات متفاوتى از زندگى مشترك داشته است: يكبار كه با نگاه بسته جامعه طرد مى‏شود و ديگر بار با نگاه و خطاى خودش، و ناخواسته بدون آنكه چيزى در انبانِ زندگى مشترك بگذارد منتظر برداشت و نتيجه خوب از ازدواجش بوده است.نويسنده با…
نويسنده، قصه را معماگونه آغاز می‌كند و طرح همين سؤال، دغدغه مخاطب ميشود كه تا انتها مشتاقانه همراهش شود. سؤالى كه براى تمامى ما در مقاطعى از زندگى مطرح ميشود و هر كدام از ما به فراخور شرايط و درك‏مان از زندگى، به گونه‏اى خاص با آن مواجه ميشويم و…
به هر حال امروز ما با قصه‏اى روبرو هستيم مثل هر رمان ديگر: قصه، شخصيت‏ها، طرح داستان، فراز و فرودهاى جذاب و تمامى آنچه مى‏تواند و بايد براى يك رُمان جارى باشد. فقط نكته مهم آن است كه در گوشه اين بستر، خواسته يا ناخواسته با كسانى كه درگير اوتيسم…
براى آنان كه دنبال كننده آثار قصه‌‏گوى امروز ما هستند يك نكته را يادآورى می‌كنم. او به وضوح در هر اثر تغييرى نسبت به كار قبلی‌‏اش داشته در مسيرى قرار گرفته است كه علاوه بر لطافت لازم در رُمان، به نكته‌ه‏اى از مسائل اجتماعى جامعه نيز مى‏پردازد. شايد بيراه نباشد…
قصه امروز مثل يافتنِ ريشه‏هاى زندگى است كه سالها قبل بذر آن كاشته شده و امروز نتايج خود را بروز داده است. يك كمبود، يك خلاء و حتى عدم حضور فيزيكى آدم‏ها چگونه مى‏تواند تا سال‏ها بر سرنوشت يك نفر تأثير بگذارد. بيان قصه‏وارِ حوادث براى شخصيت‏هاى داستان كه دنبال…
قصه كتاب حاضر از گذشته آدم‏ها تا امروز سخن می‌گويد، از تأثيراتى كه می‌تواند بر زندگى كسى بگذارد تا به اجبار تاوان ديگرى را بدهد. قصه، فراز و نشيب خوبى دارد و حضور شخصيت‏‌هاى مختلف در روند ماجرا به جذابيت آن افزوده است، هر چند شايد مثل مقدمه بالا كاش…
وى امروز ما در بستر قصه‏اى گيرا به روابط ميان اعضاى خانواده پرداخته و از تاثيرات بلند مدت آن گفته است. او در ميان روابط لطيف و عاشقانه به همين اثرگذارى توجه و قصه‏اى را بيان كرده كه مى‏تواند مخاطب را به فكر وا دارد. اين همان پَسِ هر قصه…
داستانِ داستانسراىِ امروز ما با توجه به شناختى كه از كارش داريد، بى‏ترديد جذب‏تان خواهد كرد، مثل هميشه. قصه‏اش نيز بى‏ارتباط با سخن بالا نيست و در پايان مى‏تواند علاوه بر حسِ خوب يك داستان جذاب، مخاطب را به تأمل وادارد. پس همراهش شويد و از داستانش لذت ببريد.
موضوع كتاب حاضر از بی‌مسئوليتى‌‏ها می‌گويد، از انداختن بارِ خود بر دوش ديگران و به شخصيت‏هايى مى‏رسد كه مصداقِ موضوع صحبت ما هستند. كسانى كه به دليل همان حسِ مسئوليت، بارِ ناخواسته‏اى را قبول می‌كنند و با گذر زمان متوجه مى‏شوند كه دوست داشتن خود براى رسيدن به رضايت شخصى…
امروز با داستانى روبرو هستيم پُر از فراز و فرود: از عشق‏هاى جوانى تا تجربه‏هاى خام دستانه از عشق، از ايمان بى‏پشتوانه و احساسى به آدم‏ها تا امتحانى كه آنان در زندگى واقعى پَس مى‏دهند و چهره پنهان شده خويش را نشان مى‏دهند. قصه‏اى كه جريانش از نسل‏ها به هم…
صفحه1 از20