در دهمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم منیر مهریزی‌مقدم و سرکار خانم فاطمه اقبال بهبهانی بودیم. همچنین ششمین نشست گفت‌وگو با نویسنده پرمخاطب ادبیات داستانی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد که با سرکار خانم منیر مهریزی‌مقدم به…
در نهمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم پروانه شفاعی، سرکار خانم مینا یکتا، سرکار خانم فاطمه اقبال بهبهانی، سرکار خانم مریم صناعی، سرکار خانم زهره مرشدی و سرکار خانم نرگس درخشان بودیم.
در هشتمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم خاطره فرزدقی، سرکار خانم بهار کرباسی، سرکار خانم مریم صناعی، سرکار خانم زهره فصل‌بهار و سرکار خانم مژگان زارع بودیم. همچنین پنجمین نشست گفت‌وگو با نویسنده پرمخاطب ادبیات داستانی با همکاری سازمان فرهنگی هنری…
در هفتمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان جناب آقای اعتمادی، سرکار خانم پروانه شفاعی و سرکار خانم مژگان زارع بودیم. همچنین چهارمین نشست گفت‌وگو با نویسنده پرمخاطب ادبیات داستانی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد که با سرکار خانم بهار…
در ششمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم سارا هاشمی، سرکار خانم زهره فصل‌بهار و سرکار خانم ماندانا زندی بودیم. همچنین سومین نشست گفت‌وگو با نویسنده پرمخاطب ادبیات داستانی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد که با سرکار خانم…
در پنجمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم فاطمه زائری، سرکار خانم بهار کرباسی، سرکار خانم بیتا نگهبان و سرکار خانم بیتا فرخی بودیم. همچنین دومین نشست گفت‌وگو با نویسنده پرمخاطب ادبیات داستانی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد…
در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در غرفه انتشارات شادان، میزبان سرکار خانم اعظم طیاری و سرکار خانم نرگس درخشان بودیم. همین‌طور جناب آقای جهانبخش سلطانی و جناب آقای بهزاد خداویسی از بازیگران سینما از غرفه انتشارات شادان بازدید کردند.
صفحه1 از4