همیشه نوشتن را دوست داشتم و احساس می کردم جملات، به آسانی به ذهنم راه باز می کنند. اولین داستانم را وقتی هشت ساله بودم، برای یک مجله فرستادم . اسم مجله «جک و جیل Jak & Jill » بود و البته داستانم را رد کردند. همچنین، نمایشنامه هایی می…
فکر اینکه ما یک بچه داشته باشیم که بتونه از دنیای واقعی خارج بشه و به جایی بره که قدرت و آزادی داره، واقعا من رو خوشحال می‌کنه.پدر و مادر من هر دو اهل لندن بودند .آنها در قطار که از ایستگاه کینگرکراس لندن، به آرجورات اسکاتلند می رفت با…
سیسیلیا آهرن، پیش از آغاز نویسندگی، تحصیلات خود را در زمینه روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی به پایان رساند. وی در سن بیست و یک سالگی اولین رمان خود را با عنوان «به راستی دوستت دارم» نوشت که در بیش از چهل کشور منتشر و به فروش رسید. همچنین فیلمی…