اولین برخورد خواننده با یک رمان از طریق راوی آن است و این راوی در دنیای ادبیات لباس های مختلفی پوشیده است.فهرست زیر را آنتون ویلسن نویسنده «شهر پانوراما» فراهم کرده. نویسنده ای که در همین رمان اوپن پورتور یکی از جذاب ترین راوی های (قصه گوهای) ادبیات را معرفی…
اول) بیشتر افراد خود را در ارزیابی آثار هنری محق دانسته یا لااقل عادت بر این است که بدون صلاحیت اکتسابی یا برخورداری از دانش مدون، درباره انواع آثار هنری اظهار عقیده می کنند.شاید یک علت این باشد که تصور می کنند هنر صرفا یک امر ذوقی یا حتی غریزی…
شاید به دلیل تازه وارد بودنِ این مفهوم در ادبیات فارسی، آن هم به سبک خارجی اش، تعریف مشخص و کلاسه ای برای مینیمال و داستان مینیمال نداشته باشیم و در حقیقت هر کس تعریف و بیان خاصی از آن داشته باشد اما در نهایت میتوان به این ذهنیت -…
بى ترديد يكى از نشانه‏هاى شكوفايى علم و انديشه و از علائم رشد و بالندگى، نقد و تبادل افكارست و مايه و اسباب اين مهم آزادى‏ست. اما هرگز نبايد آزادى انديشه و نقد و انتقاد را با هتاكى و پرده درى و بازيچه و به مسخره گرفتن ديگرى اشتباه گرفت.…
از آن جا که در سرزمین پهناور ایران، هر یک از تیره های ایرانی به یکی از زبان ها و گویش های ویژه ی خود سخن می گفتند، از دیرباز، وجود یک زبان فراگبر که وسیله ی تفاهم میان آنان باشد، نیازی سخت آشکار بود. در زمان هخامنشیان، با آن…
روح ایرانیایرانی اما دیگر بدون ادب و ظرافت طبع و بدون انعطاف پذیری و تسامح فکری خویش و بدون عدالت جوئی تاریخی خویش ایرانی نخواهد بود.عدالت و تسامح جوهر واقعی فرهنگ ایرانی بود.اولین امپراطوری ایرانی که بوسیله کورش تاسیس شد یک قانون اساسی داشت که عبارت بود از تسامح نسبت…
امروزه در نوشتن های روزمره به مواردی برخورد می کنیم که علیرغم نادرست بودن، کم کم مصطلح شده و در کلامِ مردم رایج می شوند. شاید بهتر باشد ابتدا نظر خود را در رابطه با غلط و درست بیان کنم:به تصورِ من در مورد دستورِ نوشتن و نگارش، معنای «درست»…