راستی، ای وای، آیا

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دگر ره شب آمد تا جهانی سیا كند
جهانی سیاهی با دلم تا چها كند
بیامد كه باز آن تیره مفرش بگسترد
همان گوهر آجین خیمه اش را به پا كند
سپی گله اش را بی شبانی كند یله
در این دشت ازرق تا بهر سو چرا كند
بدان زال فرزندش سفر كرده می نگر
كه از بعد مغرب چون نماز عشا كند
سیم ركعت است این غافل اما دهد سلام
پس آنگه دو دستش غرقه در چین فرا كند
به چشمش چه اشكی راستی ای شب این فروغ
بیاید تو را جاوید پر روشنا كند
غریبان عالم جمله دیگر بس ایمنند
ز بس كاین زن اینك بیكرانه دعا كند
اگر مرده باشد آن سفر كرده وای وای
زنك جامه باید چون تو جامه ی عزا كند
بگو ای شب آیا كائنات این دعا شنید
ومردی بود كز اشك این زن حیا كند؟

خواندن 6474 دفعه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید