این کتاب می‏‌تواند فرا روی هر یک از ما، به عنوان دیدی تازه، زاویه‏‌ای را باز کند تا شاید اگر مشکل در میان ما نیز وجود دارد ــ حتی اگر بزرگ و حاد نباشد ــ آن را قبل از ریشه دواندن و گستره یافتن درمان کنیم. بنابراین به جرأت می‏‌توان…
از آن دست کتاب‌هایی است که می‏‌باید با صدای بلند خواند و خواندنش را به دیگران توصیه کرد. بی‌بازگشت بیان زندگی زنی است که آنچه از بیرون می‏‌نماید با آنچه در درون زندگی دارد تفاوتی بسیار دارد. نویسنده در پی کتاب قبلی، گام در راهی نهاده که او را به…
«به راستی دوستت دارم» با یک حادثه به‏‌جا و منطقی آغاز می‌شود و قهرمان داستان را در یک سردرگمی و احساس تنهایی دلسرد کننده قرار می‌دهد. سپس بستر داستان با حوادث بعدی به سمت و جهتی حرکت می‏‌کند که نویسنده با زیرکی و تیزبینی مطرح کرده و خواننده خود را…
کتابی که در آن پدر و مادری فرزند را به راهی دیگر می‏‌برند ولی اینکه با گذشت زمان چه نتیجه‏‌ای حاصل شود، مثل تمامی افراد دیگر، کاری است که زمان مشخص می‏‌کند. در آن موقع یا فرزند در برابر اولیا خویش می‏‌ایستد و می‏‌گوید که تصمیم شما مرا به ورطه‏‌ای…
نام نویسنده‏‌ی این کتاب برای هر شخص در دنیا می‏‌تواند سؤال برانگیز و محرک کنجکاوی باشد. به ویژه برای ما مردمانی که نزدیک‏‌ترین فاصله‏‌ی جغرافیایی را با اتفاقات مربوط به این نام خانوادگی داشته‏‌ایم. کتاب حاضر و خواندن آن برای همه دارای نکات و دانستنی‏‌هایی است که علاوه بر ارضاء…
قصه «بازمانده» ماجرای نسلی را می‏‌گوید که با دلایل خویش، دست به تجربه می‏‌زند و از آن جایی که ایستاده، برای یک دنیای بهتر خیز برمی‏‌دارد. او هم مانند تمامی ما برای خود دلایلی دارد، اما این گذر ایام است که قاضی نهایی است و یکی را خشنود و دیگری…
شاید تمامی آنانی که در این مجموعه گرد هم آمده‏‌اند دارای قلم‏‌هایی هستند بی‏‌صدا ولی از لغزیدن این قلم‏‌ها، کلماتی متولد می‏‌شوند که آغاز اندیشه است و تولد عشق و زندگی. اینان قلم‏‌هایی دارند بی‏‌صوت، اما هر حرکت و لغزش دستان‏شان امید و آرزو را در ذهن خواننده‏‌اش به یادگار…
آنان که برای حفظ سلامت و زیبایی خود، روش‏‌های مختلفی را آزموده‏‌اند و یا برای اولین بار می‌خواهند روشی را امتحان کنند، با انتخاب این کتاب راهی صحیح را یکباره و برای همیشه طی خواهند کرد و پس از مدتی کوتاه، اثرات سریع آن را به وضوح در ظاهر و…
کاری از نویسنده‏‌ای نام آشنا در کشورمان که هر چند انتخاب مستقیم ما نبود ولی امروز از انتخابش خوشحالیم و مترجم نیز که سابقه کار بر روی آثار نویسنده را دارد به خوبی از عهده انتقال قصه از فرهنگی به فرهنگی دیگر برآمده است. «باورم کن» مانند تمامی آثار نویسنده…
اثر نویسنده‌‏ای که اندیشیدن‏‌هایش کتاب می‌شود و مخاطب خود را می‏‌جوید. و باز هم سهم ما از این وظیفه برای رسیدن به مقصد، ارائه آثاری است که در حیطه مخاطب ما می‏‌گنجند و نویسنده در میان کلمات خود، از عشق و امید تا کینه و نفرت را نقش می‏‌کند و…
صفحه20 از22