«جوی فیلدینگ» مثل همیشه در این کتاب هم ارتباطات خانوادگی و اجتماعی را دستمایه داستان کرده و با سبک تعلیق خود، ماجرا را همچون پازل کنار هم چیده و به زیباترین شکل بستر داستان را پهن کرده است. او در کتاب «رازی را به من مگو!» از روابط فراموش شده…
«رنگ سرخ عشق» در شاخه‏‌ای تازه از داستان نویسی نویسنده قرار دارد که قهرمان داستانش از میان مردانی انتخاب شده که نمونه آن را در جامعه خود داریم. آنان که بی‏‌منّت حافظان جان و مال مردم‏‌اند و شاید کمتر دیده شده‏‌اند. نویسنده با این داستان سعی در معرفی ایشان و…
«پوران دخت» یکی از آن دست داستان‌هایی است که شما را با خود همراه می‏‌سازد. زیبایی داستان در روایت زندگی است، زندگی زنی که هر روز تجربه‏‌ای نو با خود دارد و تجربه کردن‏‌هایش برای خواننده جذاب و عبرت‏‌آموز است. ما داستان او را می‏‌خوانیم ولی او داستانش را چون…
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این کتاب است، این است که نویسنده نه تنها از آثار قبلی‏‌اش چند گام فراتر رفته و توانسته انتظار مخاطبین جدی خود را برآورده سازد و شاید برخی دیگر از خوانندگان خود را نیز فراتر بَرَد، بلکه نوع نگاه کردن را نیز در این…
امروز به آن نقطه‏‌ی پایان می‏‌رسیم. پایان نه از لحاظ انتها، بلکه پایانی بر قلمِ «جبران» که شاید آغاز تفکر است. او دیدگاهش را با «پیام‏‌آور» می‏‌گسترد و برای آنکه ارج و ارزش کار این پیام‏‌آور را بیشتر بنماید، لازم می‏‌بیند که او را انسانی مانند دیگران معرفی کند: «او…
کتاب «پروین» هم مانند بسیاری از قصه‏‌ها، روایت‏گر دو مسیر متفاوت از زندگی دو نفر است که هر کدام مثل تمامی ما، سختی‏‌ها و خوشی‏‌های خود را دارند، اما گذر زمان این دو سرنوشت را به هم نزدیک می‏‌سازد. درست مانند همان مثال دو خطِ موازی در خطوط آهن قطار.…
جبران خلیل جبران انسان‌ها را پند و اندرز نمی‏‌دهد و شعار گونه از خصائل انسانی سخن نمی‏‌راند. بلکه او داستان می‏‌گوید و شعر می‏‌سراید تا چون نجوای لطیف کودکانه بردل نشیند و اثر گذارد. و شاید راز ماندگاری و وسعت اثرگذاری او همین باشد که همگان را انسان می‏‌بیند و…
این کتاب شامل دو اصل اساسی است: «سلامتی و زیبایی». و برای رسیدن به این دو اصل روش‏‌های خاص خود را ارائه کرده است. نکته مهمی که می‏‌تواند تفاوت میان این کتاب با آثاری از این دست باشد ــ قبل از آنکه ادعا کنم بهترین روش دنیا را ارائه می‏‌کنیم!!…
کتاب «نسرین»... که در اولین قدم این شبهه را که یکسانی آن با نام نویسنده مربوط به سرگذشت اوست، می‏‌زداییم. سپس نخستین ویژگی‏‌اش را همان همزادپنداری با شخصیت‏‌های داستان می‏‌نامیم و تردید نداریم با شروع کتاب و پیش‏رفتن در داستان، شما نیز شخصیت‏‌های داستانِ او را حس می‏‌کنید و همراه…
کتابی دیگر از نویسنده‏‌ی سه نسلِ اخیرِ ما که از تمامی جهات، نکات مثبت و برتر آثار او را، از داستان سرایی و جذابیت گرفته تا حال و هوای عاشقانه و همیشگی در رُمان‏‌هایش در بر دارد و خواسته‏‌ی تمامی دوستداران او را برآورده می‌سازد. داستانی که سرگذشت بسیاری از…
صفحه16 از22