یکی از آن کتاب‏‌هایی که به عنوان یک اثر کلاسیک و پراقبال، نه تنها در میان انگلیسی‏‌زبان‏‌ها، بلکه در میان زبان‏‌های دیگر نیز مطرح بوده است. این داستان دارای محدودیت زمان و مکان برای جذب مخاطب خویش نیست و در دوره‏‌های مختلف و فرهنگ‏‌های گوناگون توانسته تاثیرگذار باشد.
امروزه مقبولیت کسی چون سهراب سپهری، در قواره و اندازه‌‏ای است که فراموش می‏‌کنیم این موقعیت برای او چگونه به دست آمده است. در واقع چون از زمانه او کمتر آگاهی داریم، شاید به این موضوع هم کمتر توجه کنیم که سهراب با گذر از چه شرایطی به جایگاه امروزی‏‌اش…
تجربه‌‏ای دیگر از داستانِ روزگار گذشته را برای شما انتخاب کرده‏‌ایم که تصور می‏‌کنیم بتواند ارتباط خوب و منسجمی را میان خواننده امروز و زندگیِ آن روز برقرار کند. داستانی که باز هم برگی از کتاب بی‏‌انتهای یک ملت است: شبی از هزار و یک شبِ او. امیدوارم تعداد نویسندگانی…
داستان با حوادثی پیش می‌رود که هر یک به جذب مخاطب کمک می‏‌کند و فراز و فرودهای لازم را پدید می‏‌آورد. قهرمانانِ مثبت و منفی در طول داستان حضور دارند و بسته به حوادث و موضوعاتی که پیش می‏‌آید نقش خود را بازی می‏‌کنند. شاید با خواندن کتاب ممکن است…
پویایی و پختگی در قلم نویسنده مشهود است و آنانی که آثار قبلی او را نیز دنبال کرده‏‌اند بیشتر به این موضوع پی خواهند برد. حرکت داستان و شخصیت‏‌ها حساب شده و مؤثر است و در روند داستان خواننده را به آغازی دوباره در زندگی رهنمون می‏‌کند. در واقع شاید…
نویسنده سعی در بیانِ داستانی دارد که در آن خانواده‏‌ای به هر دلیل در ورطه تنش و درگیری قرار گرفته و با مرورِ گذشته خانواده و آینده فرزند، داستان را بازگو کند. کتاب حاضر در کنار حرکت داستان، خواننده‏‌اش را بر نکاتی از جمله تفکر برشرایط خانواده‏‌ای پرتنش وا می‌دارد.…
در این اثر، طی چند صفحه، خواننده به اندازه لازم و حتی کافی با گوشه‏‌ای از شخصیت داستان آشنا شده و تا بطن ارتباط و حسِ مشترک با وی پیش می‌رود. شاید گاهی خواننده فراموش کند که تمامی این ارتباط فقط در چند صفحه رخ داده و نه بیشتر. شاید…
کتاب حاضر در روایتِ داستانی خود که مؤلفه‏‌های مختلفی دارد به گوشه‏‌ای از تفاوت‏‌ها می‏‌پردازد و این یکی از نکاتی است که خواننده اهل فکر را به سمت و سوی اندیشیدن سوق می‌دهد: مادری که یکی از همان مادرانِ هنوز جوانی است که می‏‌فهمد فرزندش را نمی‏‌فهمد، همانند بسیاری از…
نویسنده روایت‏‌گر داستانی است که ضمن تشریح حالات و شرایط زندگی، به خوبی خواننده را با روند تقدیر آدم‌ها مأنوس می‏‌کند. این به مفهوم آن است که هر شخصی می‏‌تواند به راحتی و بر حسب یک اتفاق (چه با دلیل و چه بدون دلیل ظاهری) در چنین وضعیتی قرار گیرد…
کتاب حاضر روایت‏‌گر شخصیت‏‌هایی است که در محله‌ای با هم و در کنار هم بزرگ شده‏‌اند و هر یک سرانجامی دارند. داستان به روابط درونی آدم‏‌ها و خانه‏‌هایی می‏‌پردازد که مانند هر محله‏‌ای، در آنها از شخصیت‏‌هایی متعصب و سخت‏‌گیر تا عادی و معمولی پیدا می‌شود و این شرایط و…
صفحه13 از22