آبی عشق که با وقفه‏‌ای نسبتا طولانی از دیگر آثار او به چاپ رسیده است، یک تفاوت در نظر هر خواننده‏‌ای که آثار ر ـ اعتمادی را دنبال می‏‌کند دارد: این کتاب اولین اثر در مسیر تازه‏‌ای از آثار نویسنده‏‌اش شد که توانایی او را در وادی دیگری از رمان‏‌نویسی نشان داد و از آنجا که درون‏مایه‏‌ای عرفانی را در کنار خط سیر داستانش دنبال می‏‌کند پس، با آثار قبلی نویسنده تفاوت‏‌هایی محسوس دارد. بعد از آن نیز این راه تازه با دیگر آثار منتشره ادامه یافته و تا امروز توانسته به ذائقه فرزندان نسلِ قبلِ کتاب‌خوان نیز خوش نشیند: همانانی که با «عالی‌جناب عشق» سومین نسل از خوانندگانِ او شدند و امروز به جای سِیر کردن در آسمان آبی، آبی‏‌های عشق را انتخاب می‏‌کنند و بر آن صحه می‌گذارند و می‏‌دانند که عشقی پاک در روی زمین، پایه عشقی والاتر است.

نویسنده، نوکِ پیکان خود را به سمت جوانانِ امروز گرفته و با درک صحیح از خواستگاه ایشان، ارتباطی خوب و مناسب از کلام برقرار ساخته است. او اکنون با کتابی وارد این عرصه شده که حتی بیشتر از قبل و کتاب‌های اخیرش می‏‌تواند این حلقه‏‌ی اتصال را استحکام بخشد. «هزار و یک شب» هزار قصه‏‌ی ناگفته است از یک شب «عشق» و با کلام خود می‏‌تواند بر هواداران و خوانندگان رمان اثری مطلوب بگذارد و برای بسیاری از رمان‏‌خوان‏ها ـ بخصوص نسل جوان ـ حاوی نکاتی تجربه‏‌آموز و تفکر برانگیز باشد.

صفحه2 از2