این کتاب می‏‌تواند فرا روی هر یک از ما، به عنوان دیدی تازه، زاویه‏‌ای را باز کند تا شاید اگر مشکل در میان ما نیز وجود دارد ــ حتی اگر بزرگ و حاد نباشد ــ آن را قبل از ریشه دواندن و گستره یافتن درمان کنیم. بنابراین به جرأت می‏‌توان…
«به راستی دوستت دارم» با یک حادثه به‏‌جا و منطقی آغاز می‌شود و قهرمان داستان را در یک سردرگمی و احساس تنهایی دلسرد کننده قرار می‌دهد. سپس بستر داستان با حوادث بعدی به سمت و جهتی حرکت می‏‌کند که نویسنده با زیرکی و تیزبینی مطرح کرده و خواننده خود را…
کاری از نویسنده‏‌ای نام آشنا در کشورمان که هر چند انتخاب مستقیم ما نبود ولی امروز از انتخابش خوشحالیم و مترجم نیز که سابقه کار بر روی آثار نویسنده را دارد به خوبی از عهده انتقال قصه از فرهنگی به فرهنگی دیگر برآمده است. «باورم کن» مانند تمامی آثار نویسنده…
«ژرفای زندگی» دارای وجه مشخصه تمامی آثار اوست: بررسی یکی از معضلات اجتماعی، بخصوص در ارتباط با زنان، و چیدن پازل گونه داستان به نحوی که خواننده همواره مشتاق دانستن بیشتر است و جالب آنجاست که علی‌رغم خارجی بودن کتاب با فضائی غیر از شرایط فرهنگی ما، تمامی خوانندگان ایرانی…
صفحه3 از3