کتاب «عشق دوم» دارای دو عامل زیبایی و جذابیت است: اول ـ آنکه داستانی کشش‌دار با فراز و نشیب‌های زیبا را در خود دارد که هر خواننده‌ای را تا پایان، دنبال خود خواهد کشید. دوم ـ اینکه با بررسی و تحلیلِ زیبای زندگی یک زن، با توانایی‌ها و قابلیت‌های او، به بسیاری اثبات می‌گردد که حتی در سخت‌ترین عرصه‌ها، که آقایان خود را حاکم بلامنازع آن می‌دانند، هستند زنانی که با پیدا کردن فرصت، توانایی نمایش حضور خویش را بیشتر و بهتر از مردان دارند...