نویسنده فضاسازی خوبی در داستان دارد و مانند یک نمایش سینمائی تمامی وقایع و حال و هوای کتاب را در ذهن خواننده متبادر می‏‌سازد. قهرمانان کتاب بدون پیش زمینه و معرفی خاصی وارد کتاب شده و با حرکتِ ماجرا، به خواننده بیشتر و بیشتر معرفی می‏‌گردند. تبحر نویسنده در اثرگذاری روی ذهن خوانندگان به حدی است که شاید تا مدت‌ها، صحنه‏‌های کتاب همچون خاطره‏‌ای زیبا  ـ حتی در خواب‏‌های دمِ صبح ـ به نظر خواهند رسید. و اینها همه و همه دلایلی هستند که می‏‌توانند یک رمان را در میان مخاطبان خود، به استقبالی بی‏‌نظیر برسانند ـ استقبالی که برای این کتاب، فروشی استثنائی را در کشورهای آمریکا و کانادا دربرداشته  است.