ورود ثبت

ورود به سایت

نام کاربری *
گذرواژه *
مرا به خاطر بسپار

امروز دیگر «سیسیلیا آهِرن» نویسنده‏‌اى شناخته شده در دنیا و همچنین کشور ماست. بسیارى از مردم به دلیل آنکه اکثر کتاب‌هاى وى تبدیل به فیلم سینمایى شده‏‌اند او را به خوبى مى‏‌شناسند و به دنبال آثارش مى‏‌روند. این نویسنده در بررسى و نوشتن داستان با موضوعات بکر و خاص که جذابیت زیادى دارند، شهرت دارد و در دنیاى فیلم و سینما داراى اعتبار است. نویسنده با خلق موقعیت‏‌هاى خاص براى قهرمانان داستان، آنها را در شرایطى قرار می‌دهد تا حتى به ظاهر ساده‏‌ترین رفتارشان را نیز بررسى کند. این شرایط ویژه به بسط داستانى مى‏‌انجامد که براى خوانندگان کتاب علاوه بر تازگى، تأمل برانگیز نیز هست و وى را به سمت نکات ظریف زندگى نیز سوق می‌دهد. نکاتى که شاید در نگاه معمول به چشم نیایند و نیازمند نهیبى کوچک هستند تا به یاد بیایند و در ذهن بمانند. مترجم نیز به خوبى در انتقال داستان از فرهنگى به فرهنگ دیگر موفق بوده و مانند کتاب قبلى، در جذب مخاطبِ فارسى زبان کوشیده است.

«به راستى دوستت دارم» با یک حادثه به‏‌جا و منطقى آغاز می‌شود و قهرمان داستان را در یک سردرگمى و احساس تنهایى دلسرد کننده قرار می‌دهد. سپس بستر داستان با حوادث بعدى به سمت و جهتى حرکت مى‏‌کند که نویسنده با زیرکى و تیزبینى مطرح کرده و خواننده خود را وادار به نگریستن از دریچه دلخواه ـ اما تازه ـ خود مى‏‌نماید. اگر چه نویسنده کتاب در کشور ما نامى آشنا نبوده است ولى تصور مى‏‌کنیم این کتاب آن قدر جاذبه و لطافت داشته باشد که رمان‏‌خوان‏هاى حرفه‏‌اىِ ما را براى دنبال کردن آثار بعدى‏‌اش ترغیب نماید. مى‏‌خواهیم فکر شما را متمرکز به پایان داستان نماییم که بدون شک لازم است تعریفى تازه از عشق را در زندگى ترسیم نمائید و این سؤال را مرور کنید که آیا مى‏‌توان براى عشق جان داد و در دوست داشتن تا مرز از خود گذشتن رسید. در واقع آیا چنین کارى لازم است؟ آیا به راستى دوست داشتن بعد از «من» هم وجود دارد یا اینکه نبودنِ «من» معادل پایان دنیاست ـ براى بسیارى ضرب‏‌المثل «جوشیدن دیگ براى من!» حکایتى ناآشنا نیست. پس گزافه نیست که این کتاب را یکى از به یادماندنى‏‌ترین رمان‏‌هاى ترجمه چند سال اخیر بدانیم... البته براى آنانى که حرمتى براى عشق قائل‏‌اند، حتى نوع زمینىِ آن!

Go to top