آن روز که تصمیم برای نشر اثری از «نورا رابرتز» در ایران گرفتیم، عاملی دیگر در هرچه زیباتر شدن اثری که پیش روی شماست به یاری ما آمد و آن عامل همانا ترجمه بسیار روان، زیبا و مفهومی مترجمین کتاب است که به راستی در انتقال احساس و نوع نگارش نویسنده ـ که در آمریکا هم زبان‌زد است ـ اثری ژرف گذارده‌اند. بنابراین بدون اغراق دلایلی برای متفاوت بودن کتاب «شهر بی‌گناه» داریم که امیدواریم شما هم در پایان، بر آن صحه گذارید:
ـ داستانی جذاب و بسیار کشش‌دار.
ـ متنی زیبا با توصیفات خاص نویسنده.
ـ ترجمه‌ای که به خوبی از عهده انتقال حس و مفاهیم صاحب اثر برآمده است و به یقین می‌توان اذعان کرد که هر مترجمی نمی‌تواند از عهده ترجمه‌ای اصیل و زیبا از «نورا رابرتز» برآید.