کاری از نویسنده‏‌ای نام آشنا در کشورمان که هر چند انتخاب مستقیم ما نبود ولی امروز از انتخابش خوشحالیم و مترجم نیز که سابقه کار بر روی آثار نویسنده را دارد به خوبی از عهده انتقال قصه از فرهنگی به فرهنگی دیگر برآمده است. «باورم کن» مانند تمامی آثار نویسنده طیف وسیعی از مخاطبان خود را دارد، مخاطبانی که امروز نام او برای انتخاب‏شان کافی است و ما نیز امیدواریم که کار خود را به خوبی انجام داده باشیم تا خوانندگان، شادان را امین خود در انتخاب کتاب بدانند. خوانندگانی که عطرِ خوش رمان را می‏‌شناسند.